We zijn op zoek naar scholen die zichzelf voor het licht willen houden.

Wil je graag weten of jullie school toegankelijk is? Daarbij kan On Wheels jullie helpen. Samen met een aantal van jullie leerlingen gaan we de school in kaart brengen. Kan je als persoon met een beperking binnen in de school, is er aangepast sanitair, zijn de leslokalen bereikbaar,... Welke zijn de drempels in jullie schoolgebouw. Samen gaan we er naar op zoek en we zoeken ook naar oplossingen. Zo kan je alle jonge mensen op je school hartelijk welkom heten.